Βοσπόρου και Φιλίππου Γωνία, Καλλιθέα Χαλκιδική

e-banner_orizontio90ò728

Το παιδί έχει έναν διαισθητικό στόχο: την αυτό-ανάπτυξη

Virtual Field Trips

1212

Η διαδικτυακή κοινότητα της Microsoft επιτρέπει στους
«Εκπαιδευτικούς του 21ου αιώνα» να εμπνεύσουν την επόμενη γενιά
μέσω της μετασχηματιστικής μάθησης .Η θεωρία της μετασχηματιστικής
μάθησης εστιάζει στην συχνά απαραίτητη αλλαγή που απαιτείται στις
προκαταλήψεις του μαθητή και της κοσμοθεωρίας. Τα εργαλεία της
Microsoft in Education που χρησιμοποιούμε στo σχολείο μας
ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας στους μαθητές
μας τους νέους τρόπους εκμάθησης ,εφοδιάζοντας τους με τις
δεξιότητες του 21 ου αιώνα

Virtual Field Trips :Οδηγούμε τους μαθητές μας σε μία περιπέτεια
χωρίς να αφήνουμε την τάξη μας. Επισκεπτόμαστε ειδικούς σε
ολόκληρο τον κόσμο!