Βοσπόρου και Φιλίππου Γωνία, Καλλιθέα Χαλκιδική

e-banner_orizontio90ò728

Φοιτητές – Ενήλικες

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες των ενηλίκων και των φοιτητών, στο κέντρο ξένων γλωσσών language school Τσιρλή Ειρήνη προσφέρουμε ουσιαστική ξενόγλωσση εκπαίδευση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρέχουμε λοιπόν ταχύρρυθμα τμήματα προετοιμασίας όλων των επιπέδων που στοχεύουν στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων από το δημόσιο καθώς και από το εξωτερικό. Σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες σας προσφέρουμε :

  • Προγράμματα κυρίως βραδινά
  • Επιπρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία για κάλυψη κενών
  • Πακέτα για ομάδες φοιτητών ή επαγγελματιών ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες τους
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τις εξετάσεις που θεωρούνται πιο κατάλληλες ανά περίπτωση
  • Ειδικές Προσιτές Τιμές

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Το πρόγραμμα αυτό ειναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαφή με την Αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται σύντομα να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν άνετα σε πραγματικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε ένα επαγγελματικό ταξίδι η σε διακοπές σε μια χώρα του εξωτερικού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TOEIC (Test of English for International Communication)

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εμπέδωση , η ανάπτυξη και η επέκταση της γλωσσικής ικανότητας των σπουδαστών, και η εξοικείωσή τους με το περιεχόμενο και τους χρονικούς περιορισμούς της εξέτασης για το TOEIC ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στην εξέταση.
Επιπλεον το TOEIC είναι ένα πτυχίο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ισότιμο με όλα τα υπόλοιπα και η σχετικά “φιλική και εύκολη” δομή του το καθιστά προσιτό στον κάθε ενήλικα που επείγεται να το χρησιμοποιήσει άμεσα.

Οι εξετάσεις TOEIC διαρκούν δύο ώρες, είναι σε μορφή multiple-choice, δίδεται γραπτά και αποτελείται από 200 ερωτήσεις που διαιρούνται σε δύο τμήματα: Κατανόηση ακούσματος και ανάγνωση. 30 λεπτά απαιτούνται επιπλέον πριν από την εξέταση για την παρουσίαση των διαδικαστικών λεπτομερειών.

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από τον αριθμό ερωτήσεων που απαντώνται σωστά. Ο αριθμός σωστών απαντήσεων σε κάθε τμήμα, ακουστικό και ανάγνωση, μετατρέπεται σε έναν βαθμό σε μια κλίμακα από 5 έως 495. Το άθροισμα του ακουστικού και αναγνωστικού δίνουν το συνολικό αποτέλεσμα σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 10 έως 990.

Και για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ IELTS (The International English Language Testing System)

Το πρόγραμμα προετοιμασίας IELTS υλοποιείται με δύο τρόπους. Είτε ως πλήρους παρακολούθησης για ενήλικες που χρειάζεται και να αναπτύξουν το γλωσσικό επίπεδό τους καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με την εξέταση, είτε ως μερικής παρακολούθησης για όσους ενήλικες έχουν κατά προσέγγιση το γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται, αλλά χρειάζονται τις τεχνικές και τις στρατηγικές να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους την ημέρα της εξέτασης.

Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Διατίθεται σε δύο τύπους Ακαδημαϊκή ή Γενική εκπαίδευση.

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ενώ η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου προσφέρονται ως Ακαδημαϊκές ή Γενικές ενότητες. Η κάθε δεξιότητα βαθμολογείται χωριστά παρέχεται όμως και συνολική βαθμολογία. Τα αποτελέσματα εξέτασης κυμαίνονται από το 1 έως το 9.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα IELTS όπως τα αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ:
Β1 Μέτρια γνώση 3,0 – 4,0
Β2 Καλή γνώση 4,5 – 5,5
C1 Πολύ καλή γνώση 6,0 – 7,0
C2 Άριστη γνώση 7,5 – 9,0

Το IELTS υλοποιείται τουλάχιστον μία φορά (κανονικά δύο φορές) τον μήνα, κάτι που επιτρέπει στα προγράμματα προετοιμασίας για το IELTS να είναι εξαιρετικά ευέλικτα ως προς την έναρξή τους.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα IELTS όπως τα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ:
Β1 Μέτρια γνώση 405 – 500
Β2 Καλή γνώση 505 – 780
C1 Πολύ καλή γνώση 785 – 900
C2 Άριστη γνώση 905 – 990

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι διπλός: η εμπέδωση, ανάπτυξη και επέκταση της γλωσσικής ικανότητας του σπουδαστή στα αγγλικά, αλλά και η εξοικείωση με το περιεχόμενο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων ώστε οι σπουδαστές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές εξέτασης και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Το TOEFL αποτελείται από τέσσερα μέρη: Αναγνωστικό, ακουστικό, προφορικό και γραπτό. Όλα τα μέρη εξετάζονται την ίδια ημέρα, και η συνολική διάρκεια είναι περίπου τέσσερις ώρες.

Στο TOEFL, κάθε μέρος βαθμολογείται με 30 βαθμούς και η συνολική βαθμολόγηση προκύπτει από το άθροισμα των αποτελεσμάτων και στα τέσσερα τμήματα. Επομένως, το μέγιστο εφικτό αποτέλεσμα είναι 120.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα TOEFL όπως τα αναγνωρίζει και αξιολογεί το ΑΣΕΠ
Β2 Καλή γνώση 63 – 92
C1 Πολύ καλή γνώση 93 – 112
C2 Άριστη γνώση 113 – 120