Βοσπόρου και Φιλίππου Γωνία, Καλλιθέα Χαλκιδική

e-banner_orizontio90ò728

Παιδιά – Έφηβοι

Προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις για την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς και την παράλληλη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση στην Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού. Το ελκυστικό περιβάλλον και η άριστη υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου ξένων γλωσσών language school Τσιρλή Ειρήνη δημιουργούν τις πιο κατάλληλες προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη εκμάθηση των γραμματικών φαινόμενων και του απαραίτητου λεξιλογίου για να ανταποκριθεί ο σπουδαστής με επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας των Αγγλικών.

Τα προγράμματα σπουδών μας καλύπτουν όλες τις ηλικίες από 6 ετών μέχρι ενήλικες (φοιτητές-επαγγελματίες) για την ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, κατά τη διάρκεια της Χειμερινής.

Όλα τα προγράμματά μας είναι εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών (Common European Framework of Reference – CEFR).Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς είναι έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρέχει μια κοινή βάση περιγραφής γλωσσικών σκοπών, περιεχομένων, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς καθορίζει τα επίπεδα επάρκειας, καθιστώντας ικανή την εκτίμηση της προόδου κάθε μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα των πολιτών στην Ευρώπη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΤΑΞΕΙΣ CERT ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΥΚΛΟΣ Α ‘ JUNΙORS Pre- Juniors Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα γνωριμίας με τη γλώσσα. Για μαθητές A‘ και Β’ Δημοτικού.
Α -Β Junior Εισαγωγικό
ΚΥΚΛΟΣ Β’ Α -Β Senior A l Βασικό
ΚΥΚΛΟΣ Γ’ C Α 2 Ενδιάμεσο
D B1
ΚΥΚΛΟΣ Δ’ E-Lower Β2 Προετοιμασία πτυχίων Επιπέδου Β2
ΚΥΚΛΟΣ Ε’ Advanced C1 Προετοιμασία πτυχίων Επιπέδου C1
ΚΥΚΛΟΣ ΣΤ’ Proficiency C2 Προετοιμασία πτυχίων Επιπέδου C2