Βοσπόρου και Φιλίππου Γωνία, Καλλιθέα Χαλκιδική

e-banner_orizontio90ò728

Ρώσικα

Πρόγραμμα  κανονικός κύκλος σπουδών Αρχάριο επίπεδο γενική χρήση της γλώσσας
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2 φορές την εβδομάδα από 60 λεπτά
Επίπεδο Α1 Στοιχειώδες επίπεδο γλωσσομάθειας

 

Πρόγραμμα εντατικός κύκλος σπουδών Αρχάριο επίπεδο γενική χρήση της γλώσσας
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2 φορές την εβδομάδα -4 διδακτικέ ώρες την εβδομάδα απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
Επίπεδο Α1 Στοιχειώδες επίπεδο γλωσσομάθειας

 

Πρόγραμμα  κανονικός κύκλος σπουδών Γενική χρήση της γλώσσας βασικό επίπεδο Α2
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2 φορές την εβδομάδα- 4 διδακτικές ώρες
Επίπεδο Α2 βασικό επίπεδο

 

Πρόγραμμα  κανονικός κύκλος σπουδών Γενική χρήση της γλώσσας- πρώτο πτυχίο επίπεδο β1-TРKИ 1
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2 φορές την εβδομάδα -4 διδακτικέ ώρες την εβδομάδα απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
Επίπεδο Β1 πρώτο πτυχίο επίπεδο β1-TРKИ 1(test of Russian as a foreign language )

 

Πρόγραμμα  κανονικός κύκλος σπουδών Γενική χρήση της γλώσσας- δεύτερο πτυχίο γλωσσομάθειας (test of Russian as a foreign language )
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2 φορές την εβδομάδα -5 διδακτικέ ώρες την εβδομάδα απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
Επίπεδο Β2 Δεύτερο πτυχίο γλωσσομάθειας

 

Πρόγραμμα  κανονικός κύκλος σπουδών Π.Καλή γνώση της ξένης γλώσσας τρίτο πτυχίο γλωσσομάθειας (test of Russian as a foreign language )
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2 φορές την εβδομάδα -6 διδακτικέ ώρες την εβδομάδα απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
Επίπεδο с1  Τρίτο πτυχίο γλωσσομάθειας

 

Πρόγραμμα  κανονικός κύκλος σπουδών Π. Καλή γνώση της ξένης γλώσσας τρίτο πτυχίο γλωσσομάθειας (test of Russian as a foreign language )
Διάρκεια μαθημάτων Οκτώβριος-Μάιος 2  ή 3 φορές την εβδομάδα – 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
Επίπεδο с2  Τέταρτο πτυχίο γλωσσομάθειας (test of Russian as a foreign language)

εγγραφές πραγματοποιούνται από Αύγουστο ως τέλη  Σεπτεμβρίου .

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ТЭУ) «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Ο υποψήφιος για το επίπεδο Α1 πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί πολύ βασικές καθημερινές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Επίσης απο αυτόν αναμένεται να κατανοεί την ουσία και σχετικές λεπτομέρειες κειμένων γραμμένων σε πολύ σαφή ρωσική γλώσσα και με τον ίδιο τρόπο να εκφράζεται ο ίδιος γραπτά. Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει τον εαυτό του, τον τόπο διαμονής του, το επάγγελμά του, τον ελεύθερό του χρόνο, κτλ. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία του σε απλές αιτήσεις και να γράφει απλά φιλικά γράμματα, σημειώματα, μηνύματα ή κάρτα. Στην παραγωγή προφορικού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παράγει απλές προτάσεις για να περιγράφει και να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις που αφορούν οικεία θέματα, να ζητά και να δίνει κάποιο πράγμα και να αναφέρεται στο χρόνο και στον τόπο στο πλαίσιο του επιπέδου Α1.

Καταστάσεις επικοινωνίας:

• στο κατάστημα, στο περίπτερο, στο ταμείο
• στο ταχυδρομείο
• στην τράπεζα, στο ανταλλακτήριο συναλλάγματος
• στο εστιατόριο, στο κυλικείο, στη καφετέρια, στη λέσχη
• στη βιβλιοθήκη
• στα μαθήματα
• στους δρόμους της πόλης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς
• στο γιατρείο, στον γιατρό, στο φαρμακείο

Γλωσσικές λειτουργίες. Καταστάσεις και θέματα επικοινωνίας

Για την επιτέλεση συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων, ο υποψήφιος επιπέδου Α2 πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί λεκτικά τις ακόλουθες γλωσσικές λειτουργίες:

• να έρχεται σε επικοινωνία, να γνωρίζεται με κάποιον, να συστήνεται ή να συστήνει άλλο άτομο, να χαιρετάει,
να αποχαιρετάει, να απευθύνεται σε κάποιον, να ευχαριστεί, να ζητάει συγγνώμη, να αποκρίνεται στην ευχαριστία
και στη συγγνώμη, να συγχαίρει, να ζητάει κάτι (που ειπώθηκε) να επαναληφθεί, να ξαναρωτάει, να εκφράζει
επιθυμίες, να εύχεται.
• να υποβάλλει ερωτήματα και να κοινοποιεί γεγονότα είτε για συμβάντα, για το πρόσωπο, για το αντικείμενο,
για την παρουσία ή απουσία προσώπου ή πράγματος, για την ποσότητα των αντικειμένων, για την ποιότητα και για
την κυριότητα τους, για την πράξη, για το χρόνο, για τον τόπο, για την αιτία και για τους σκοπούς της ενέργειας ή του
συμβάντος.
• να εκφράζει προθέσεις, ευχές, παρακλήσεις, επιθυμίες, συμβουλές, προτάσεις, προσκλήσεις, συμφωνία ή
ασυμφωνία, άρνηση, άδεια ή απαγόρευση, υποσχέσεις, αβεβαιότητα.
• να εκφράζει τη δική του συμπεριφορά: να αξιολογεί πρόσωπα, αντικείμενα, γεγονότα, ενέργειες(πράξεις),
συμβάντα.

Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ικανοποιεί τις πιο βασικές αναγκαίες του στις ακόλουθες καταστάσεις επικοινωνίας:

• σε διοικητικές υπηρεσίες (στη γραμματεία του τμήματος, στη διεύθυνση, στο γραφείο κ.τ.λ.)
• στο μαγαζί, στο περίπτερο, στο ταμείο
• στο ταχυδρομείο
• στην τράπεζα, στο σημείο ανταλλαγής συναλλάγματος
• στο εστιατόριο, στο κυλικείο, στην καφετέρια, στην τραπεζαρία
• στη βιβλιοθήκη
• στα μαθήματα
• στους δρόμους της πόλης, στα μέσα μεταφοράς
• στις εκδρομές
• σε κέντρα υγείας, στον γιατρό, στο φαρμακείο
• σε καταστάσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο Βασικός χρήστης της ρωσικής γλώσσας πρέπει να μπορεί να πραγματώνει λεκτική επικοινωνία σε προφορική μορφή μέσα στο πλαίσιο επίκαιρων θεμάτων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αφήγηση για τον εαυτό σου. Βιογραφία: παιδική ηλικία, σπουδές, δουλειά, ενδιαφέροντα
2. Ο φίλος μου (ο γνωστός μου, τα μέλη της οικογένειας )
3. Η οικογένεια
4. Οι σπουδές, η δουλειά (ο τόπος εργασίας, το επάγγελμα)
5. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας
6. Η μέρα μου
7. Ο ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, τα ενδιαφέροντα
8. Η γενέτειρα πόλη, η πρωτεύουσα
9. Η υγεία
10. Ο καιρός

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής των κειμένων γραπτού λόγου που περιγράφονται στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να γράφει και γράμματα τυπικού περιεχομένου που αφορούν αίτηση για δουλειά, απλές περιγραφές (ατόμων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων κτλ.), μετάδοση πληροφοριών, εντυπώσεις και προσωπικές απόψεις σε απλό επέπεδο. Πρέπει να μπορεί να παίρνει μέρος σε συνομιλίες πάνω σε θέματα που όπως το σύστημα εκπαιδευσης της Ρωσίας και της Ελλάδας, οικολογικά
προβλήματα, ιστορία ζωής ενός διάσημου ανθρώπου (π.χ. συγγραφέα), να περιγράφει το βασικό νόημα/πλοκή μιας ταινίας και να εκφράζει τα συναισθήματά του θετικά ή αρνητικά σχετικά με το νόημα της τανίας ή να τη
συστήνει σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να ζητά και να δίνει συμβουλές, άδεια, οδηγίες, να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, να εξηγεί και να αιτιολογεί απόψεις και σχέδια με σύντομο τρόπο, να διηγείται
την πλοκή ενός βιβλίου που έχει διαβάσει.

Καταστάσεις Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιπέδου Β1.

• σε διοικητικές υπηρεσίες (στη γραμματεία του τμήματος, στη διεύθυνση, στο γραφείο κ.τ.λ.)
• στο μαγαζί, στο περίπτερο, στο ταμείο
• στο ταχυδρομείο
• στην τράπεζα, στο σημείο ανταλλαγής συναλλάγματος
• στο εστιατόριο, στο κυλικείο, στην καφετέρια, στην τραπεζαρία
• στη βιβλιοθήκη
• στα μαθήματα
• στους δρόμους της πόλης, στα μέσα μεταφοράς, στις εκδρομές
• σε κέντρα υγείας, στον γιατρό, στο φαρμακείο
• σε καταστάσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας
• στο ξενοδοχείο
• στο ΚΤΕΛ, στο αεροδρόμιο

Ο υποψήφιους επιπέδου Β1 πρέπει να μπορεί να πραγματώνει επικοινωνία σε προφορική και γραπτή μορφή μέσα στο πλαίσιο επίκαιρων θεμάτων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αφήγηση για τον εαυτό σου. Βιογραφία: παιδική ηλικία, σπουδές, δουλειά, ενδιαφέροντα.
Οικογένεια.
2. Οι σπουδές, η δουλειά (επιλογή τόπου εργασίας, σπουδών, επαγγέλματος και η σχέση του προς αυτά)
3. Σύστημα εκπαίδευσης: σχολέια, κολλέγια, ιστιτούτα και πανεπιστήμια στη Ρωσία και στην Ελλάδα)
4. Ρόλος εκμάθησης ξένων γλώσσών στη ζωή ενός ανθρώπου. Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας.
5. Τρόπος ζωής (πρόγραμμα ημέρας, ξεκούραση, παραδόσεις, επικοινωνία με τους συναδέλφους και φίλους)
6. Ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, τα ενδιαφέροντα (τέχνη, άθληματα, ταξίδια, κτλ.)
7. Η πόλη, η πρωτεύουσα της χώρας, η γενέτειρα πόλη. Πόλη ως κέντρο πολιτισμού και τουρισμού.
Προβλήματα της σύγχρονης πόλης. Ζωή στην πόλη και στο χωριό.
8. Χώρα. Ρωσία και οι περιοχές της. Ελλάδα: γεωγραφία, οικονομία, πολιτισμός.
9. Διάσημοι άνθρωποι επιστήμης και πολιτισμού της Ρωσίας και της Ελλάδας.
Φύση. Φύση και άνθρωπος. Οικολογία.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) – Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2)

πρέπει να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις
κοινωνικού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών :
– για τον εαυτό του ή κάποιο άλλο άτομο,
– να ρωτάει την ονομασία κάποιου άγνωστου αντικειμένου,
– να θέτει ερωτήσεις, να απαντάει σε ερωτήσεις,
– να συστήνεται, να απαντάει σε συστάσεις,
– να απευθύνει το λόγο,
– να χαιρετά, να αποχαιρετά,
– να επιτρέπει, να απορρίπτει,
– να ζητάει συγγνώμη, να συγχωρεί,
– να εκφράζει ευγνωμοσύνη, να απαντά στην έκφραση ευγνωμοσύνης,
– να εκφράζει ευχαρίστηση, χαρά,
– να δίνει θετική ή αρνητική απάντηση,
– να απευθύνεται σε άγνωστο άτομο,
– να δέχεται, να προτείνει κάτι,
– να εγκρίνει, να θαυμάζει,
– να προσκαλεί σε κοινή δραστηριότητα,
– να αποδέχεται πρόσκληση,
– να κατανοεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης,
– να επιλέγει και να αγοράζει κάτι,
– να ρωτάει τη γνώμη του συνομιλητή του,
– να προσφέρεται να κεράσει,
– να δίνει παραγγελία στο καφέ, στο εστιατόριο,
– να ζητάει κάτι,
να εκφράζει την έκπληξή του,
– να εκφράζει τη βεβαιότητά του,
– να εκφράζει μία επιθυμία του,
– να εκφράζει την προτίμησή του,
– να εκφράζει την προσοχή του,
– να εκφράζει τη λύπη του,
– να εκφράζει τους ενδοιασμούς, την αναποφασιστικότητά του,
– να εκφράζει ενδιαφέρον προς το συνομιλητή του,
– να αποκαλεί κάποιον με το όνομα και το επίθετό του,
– να εκφράζει τις ευχές του στις εορτές,
να ξεκινάει, να συνεχίζει και να υποστηρίζει μία συζήτηση, – να συμβάλει στο θέμα της συζήτησης,
– να ξεκινάει, να συνεχίζει και να ολοκληρώνει μία τηλεφωνική συνομιλία,
– να πληροφορείται και να ανακοινώνει την τιμή,
– να ρωτάει για την ευημερία κάποιου και να πληροφορεί για τη δική του,
– να δίνει χαιρετίσματα,
– να κάνει φιλοφρονήσεις,
– να διαφωνεί, να αντιλέγει,
– να χρησιμοποιεί το χρόνο που χρειάζεται για να σκεφτεί,
– να εκφράζει μία κατάσταση,
– να ρωτάει, να ξαναρωτάει, να απαντάει,
– να ζητάει συμβουλή,
– να αναγνωρίζει το σφάλμα του,
– να προσκαλεί, να απαντάει σε πρόσκληση,
– να περνάει σε άλλο θέμα,
– να παρουσιάζει το βιογραφικό του ή το βιογραφικό κάποιου άλλου ατόμου,
– να συμπληρώνει ερωτηματολόγια,
– να συντάσσει ανακοινώσεις πάνω σε διάφορα θέματα,
– να συνιστά κάτι,
– να εκφράζει παράκληση και να απαντά σε αυτήν.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Οι βασικοί τομείς επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι :

Καθημερινή κοινωνική επαφή, επιστημονική, εργασιακή και πολιτισμική. Σε αυτά τα πλαίσια εισχωρεί και η κάτωθι θεματική:
– εξωτερική εμφάνιση και στοιχεία του χαρακτήρα • υγεία, ευεξία • διατροφή • ένδυση •
καταστήματα, αγορές • αγαπημένα βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες και οι ήρωές τους • συμμετοχή
σε κοινωνικές δραστηριότητες •
– οικογένεια, ασχολίες των μελών της οικογένειας και τα επαγγέλματά τους • οικογενειακές σχέσεις,
βοήθεια στους ηλικιωμένους • σπίτι και διαμέρισμα, οικιακές υποχρεώσεις •
– φίλοι, φιλικές σχέσεις •
– πατρίδα, προσωπική εθνικότητα, προσωπική μητρική γλώσσα, ιδιαιτερότητες εθνικής κουλτούρας, τέχνης και λογοτεχνίας, έθιμα και παραδόσεις •
– εποχές του χρόνου, καιρός • προστασία του περιβάλλοντος και οικολογικό πρόβλημα •
– ζωή και σύστημα εκπαίδευσης • εκμάθηση ξένων γλωσσών •
– διαφορετικά είδη εργασίας και επαγγελμάτων • επιλογή επαγγέλματος και προετοιμασία για την
εξάσκησή του •
– αναψυχή και διασκέδαση • φυσική αγωγή και άθληση • ταξίδια και τουρισμός •
– ζωή και καθημερινότητα στην πόλη και στο χωριό •
– συγκοινωνία •
– μέσα μαζικής επικοινωνίας : τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση •
– επιστήμη και τεχνολογία • βιομηχανία και εμπορικές εκθέσεις •
– κρατικά σύμβολα της Ρωσικής Ομοσπονδίας • η πρωτεύουσα και άλλες πόλεις, τα αξιοθέατά
τους, εθνικές εορτές και σημαντικές ημερομηνίες • έθιμα και παραδόσεις • ρωσικά ονόματα •
– η ζωή και το έργο επιφανών προσωπικοτήτων της Ρωσίας, ως εκπροσώπων διαφόρων εποχών.

C1
ТРКИ-3 (Γ1) проходят лица, получающие дипломы бакалавра-филолога, а также дипломы бакалавра,
специалиста, магистра, кандидата наук гуманитарного профиля по следующим специальностям:
переводчик, редактор, журналист, дипломат, менеджер, ведущий свою профессиональную деятельность в
русскоязычном коллективе.

C2
ТРКИ-4 (Γ2) Четвертый сертификационный уровень. Экзамен подтверждает высокий уровень владения
русским языком, близкий к уровню носителя языка. Наличие данного сертификата необходимо для
получения диплома магистра-филолога