Βοσπόρου και Φιλίππου Γωνία, Καλλιθέα Χαλκιδική

e-banner_orizontio90ò728

Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Απόφοιτος του τμήματος Βαλκανιολογίας με κατεύθυνση στη ρωσική Γλώσσα και τον πολιτισμό απόφοιτος του  πανεπιστημίου του Greenwich του Λονδίνου του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας με κατεύθυνση την Αγγλική γλώσσα και τον πολιτισμό.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2010 Βασικές γνώσεις στους υπολογιστές , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  Συμμετοχή με σεμινάριο και παρουσίαση εργασίας στο Ζανταρ της Κροατίας με τον τίτλο being a woman refugee in Norther Greece .

2011 αποφοίτηση από το τμήμα βαλκανικών σπουδών, Ρωσική γλώσσα και Πολιτισμός.

2016 αποφοίτηση από το τμήμα Αγγλικής γλώσσας και διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας

2016 ίδρυση του σχολείου.

Μαθήματα πάνω στην διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (FINANCIAL MARKETS ,YALE UNIVERSITY)

2017-2021 titles-seminars

2017 , παρακολούθηση INTRODUCTION TO THEORY OF LITERATURE,YALE UNIVERSITY

2017, παρακολούθηση σεμιναρίου πρακτικού πάνω στο θέμα μαθησιακές δυσκολίες ,προφορικός λόγος, διεπιστημονικό κέντρο ηπείρου.

2017 παρακολούθηση σεμιναρίου πρακτικού πάνω στο θέμα μαθησιακές δυσκολίες ,γραπτός λόγος , διεπιστημονικό κέντρο ηπείρου

2018 εξειδίκευση στην ανίχνευση  μαθησιακών δυσκολιών , ελκεδιμ

2018 εξειδίκευση στην  εκπαιδευτική ψυχολογία , ελκεδιμ

2019 ελληνική δακτυλογράφηση, ελκεδιμ

2019 Αγγλική δακτυλογράφηση ελκεδιμ

2019 ,βασική γνώση γερμανικών ,ελκεδιμ

2020 τηλεκπαίδευση ,εργαλεία τηλ εκπαίδευσης ,ελκεδιμ.

2020, διδασκαλία ξένων γλωσσών , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2021, the science of well being , Yale university and coursera

2021 , excel everyday excel part 1 , university of Colorado and coursera

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ και  διδασκαλία

Αγγλικά  –  Ρωσικά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2017 , παρακολούθηση INTRODUCTION TO THEORY OF LITERATURE,YALE UNIVERSITY

2017, παρακολούθηση σεμιναρίου πρακτικού πάνω στο θέμα μαθησιακές δυσκολίες , προφορικός λόγος, διεπιστημονικό κέντρο ηπείρου.

2017 παρακολούθηση σεμιναρίου πρακτικού πάνω στο θέμα μαθησιακές δυσκολίες ,γραπτός λόγος , διεπιστημονικό κέντρο ηπείρου.